Sun Clinic Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych pacjentów gabinetu dentystycznego jest Sun Clinic Izabela Grabowska-Fighiera Ewa Wnuk Lekarze Stomatolodzy ul. Słoneczna 3 09-400 Płock NIP 7743263226.

W firmie przetwarzane są dane osobowe uzyskane podczas korzystania z usług gabinetu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji pacjenta uzyskiwane podczas i na potrzeby rezerwacji wizyty: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), oraz dane dokumentacji medycznej uzyskiwane podczas świadczenia usług bezpośrednich (wizyt) określone szczegółowo w obowiązujących przepisach prawnych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych:

Adres korespondencyjny: Sun Clinic Izabela Grabowska-Fighiera Ewa Wnuk Lekarze Stomatolodzy ul. Słoneczna 3 09-400 Płock
Adres e-mail: odo@sunclinic.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzania danych Podstawa prawnaOkres przetwarzania
Rejestracja wizytyArt. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowyDo czasu zawarcia umowy (wizyty)
Dokumentacja medycznaArt. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeDo 30 lat (Zgodnie z Art. 29. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych określonych jako niezbędne do świadczenia usługi uniemożliwi ich świadczenie.

Przetwarzanie dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyłączeniem: sytuacji przewidzianych w ustawodawstwie krajowym np. organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 24 i Art. 26).

Każdej osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługują następujace prawa:

  • prawo dostępu do Swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej wycofaniem (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane powyżej).